Revize

Provádíme kompletní elektro revize domácností, kanceláří, bytových jednotek, firem i výrobních prostorů.

Instalace

Nabízíme služby při instalaci a oživení dodávaných systémů. Rekonstrukce stávajících řešení.

Projekce

Projekce a provádění nových či rekonstrukce stávajících silnoproudých, slaboproudých a datových rozvodů.

Školení

Provádíme základní zaškolení obsluhy po provedení montáží a revizí před spuštěním do zkušebního provozu.

Provádíme

Revize eletroinstalace, hromosvodů, spotřebičů, ručního nářadí a strojů. Zajišťujeme elektro revize zařízení do 1000V v prostorách s nevýbušným prostředím. Výchozí revize, pravidelné revize, revize pracovních strojů, instalací budov, hromosvodů... Zpracujeme revize elektro pro kolaudace bytových i nebytových prostor, novostaveb, výrobních závodů, kanceláří, zemědělských objektů a elektro přípojek i fotovoltaických systémů.


Převezmeme povinnosti hlídat revizní lhůty ve Vaší firmě či domácnosti. S předstihem Vás budeme informovat o blížícím se lhůtě nutnosti provést pravidelnou revizi příslušného zařízení či elektroinstalace.

Ukázky naší práce

Poptávkový formulář

Z jakého důvodu je důležité provádět pravidelné revize elektrických zařízení, elektroinstalací, spotřebičů a ručního nářadí během používání?

Provádění revizí spotřebičů je nařízeno několika předpisy od zákona 309/2005 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP (§4, odst.1, písm.c), přes nařízení vlády 378/2001 Sb. až po technické normy ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600.

Při nové instalaci je nutné posouzení výchozího stavu zakotveno v různých zákonech (č. 251/2005 Sb., č. 488/2000 Sb.) zákoníku práce a jiných. Rovněž periodické (opakované) revize mají své zákonné ustanovení. Proto je opomíjení provedení, či neprovádění revizí porušením zákona a v případě kontroly se kontrolovaný vystavuje riziku udělení pokuty.

Provedením revizí v řádných termínech předejdete úrazům a závadám

Řádně provedená revize technických zařízeni ve stanovených lhůtách zpravidla odhalí příčiny možného úrazu nebo poškození spotřebiče dříve, než k němu dojde.

Provedením revizí v řádných termínech předejdete krácení případného plnění pojistné události

Pojistné plnění ze škod způsobených technickou závado může být (a většinou bývá) při nedodržení zákonných povinností pojišťovnou kráceno. Revize elektrických spotřebičů, stejně jako revize elektroinstalací a hromosvodů je zákonnou povinností každého provozovatele technického zařízení.

Provedením revizí v řádných termínech uspoříte

Investice do revize nejsou vyhozené peníze. Revize může odhalit závadu zařízení, která může způsobit úraz nebo poškodit toto zařízení. Cena revize je zlomkem toho, co pak zaplatíte za opravu nebo odškodnění.

Provedením revizí v řádných termínech předejdete existenčním Bezpečnost

S úrazem pracovníka nebo požárem může firma také zaniknou. Málokdo si to připustí, ale je to tak. Prevence riziko podobných událostí výrazně snižuje.

Provedením revizí v řádných termínech předejdete pokutám při inspekci

Inspektorát práce kontroluje tuto oblast poměrně často, stejně tak tuto oblast kontroluje HZS a živnostenský úřad. Pokuta za nedodržení plnění povinností může dosáhnout až 2 mil. Kč. Řádně provedená revize Vás před ní chrání (pozor na kvalifikaci - revize spotřebičů mohou provádět pouze revizní technici).
Oprávnění-certifikace

Kvalifikace
RT
ITI